Medlems info

 

Viktiga datum 2018

 

28/4 - Sjösättning Lördag kl 8.00 ( infaller alltid sista lördagen i april om inte annat anges på anslagstavlan)

Anmälan görs på GBK:s anslagstavlan.

Anmäl till hamnkapten om din båt ej ska sjösättas.

14/5 - Städdag. Samling kl 18.00 för att plocka undan pallning, vagnar m.m.

Allt matrial ska vara märkt med ditt namn eller medlemsnr.

 

3/6 - Alla båtar ska vara borta ifrån uppläggningsplatsen.

 

4/6 - Arbetslagen startar (se mer info under klubbområdet)

Arbetslagen träffas måndagar kl 18.00, vid förhinder eller dåligt väder kontakta sammankallande

för ev byte av dag.

De som inte deltar i arbetslaget får en straffavgift på 400:- och kan bli fråntagen sin båtplats.

25/8 - Klubbfest

(Infaller alltid sista lördagen i augusti, om inte annat anges.)

Anmälan görs på GBK:s anslagstavlan.

6/10 - Båtupptagning Lördag kl 8.00 (infaller alltid första helgen i oktober om inte annat anges på anslagstavlan)

Anmälan görs på GBK:s anslagstavlan.

Plocka fram pallning, vagnar m.m i god tid innan.

Anmäl till hamnkapten om din båt ej ska tas upp.

 

26/11 - Inga båtar får ligga kvar vid våra bryggor, även tampar o dyl skall vara borttagna.

Årsmötet är i lokal och datum informeras senare

 

Årsmöte / Styrelseprotokoll finns på anslagstavlan i klubbhuset och skickas ut till

medlemmarna via mail

 

För att bibehålla den ordning som råder är det arbetsplikt för de som har båtplats vid Granudden.

I arbetsplikten ingår att hålla rent och snyggt på hela området både ute och inne.

Varje medlem som har båtplats ansvarar för sin egen bryggplats och kan även bli kallad till övriga

reperationer och byggnationer

 

Klubbområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsuppgifter:

 

Gräsmattorna ska klippas,

Klubbstugan och toan ska städas. Dammsug, torka golv och töm papperskorgar.

När sopsäcken är full ska den lämnas till Korslöts avfallsanläggning.

Om latrintunnan är full ska den bytas. Kontakta Sita 0156-21440 för vidare info.

Klubbstugans toalett har egen ingång på baksidan. Dörren ska alltid vara låst.

 

Nyckel till toalett och matrialbod hänger innanför dörren i klubbstugan.

Under vinter halvåret är infarten till klubbområdet avspärrat med kätting och

kodat lås. Koden skickas tillsammans med GBK fakturan.

 

Information angående båtplatser:

 

Båtplatsen är personlig men kan omfördelas av hamnkapten.

 

Hamnkapten har rätt att flytta och ändra båtplatser beroende på båttyp och storlek.

 

Medlem som tilldelats båtplats, som inte tänker disponera den under säsongen är skyldig

att snarast anmäla detta till hamnkapten.

Klubben äger då rätt att hyra ut platsen under ett år.

 

Året efter förlorar medlemen rätten till sin plats om den ej nyttjas med egen båt, men behåller förtur

i bryggkön vid förnyad ansökan om båtplats.

 

Båtplatsen får absolut inte hyras eller lånas ut av medlemen själv.

Detta sker genom hamnkaptens försorg.

Pallmaterial och båtvagnar måste vara märkta med namn eller medlemsnummer

och ska travas upp på anvisad plats efter sjösättning.

 

Omärkt material kasseras !

INGA BÅTAR/KÄRROR får ställas upp på hamnområdet utan hamnkaptens medgivande.

Vi jobbar numera i Svenska Båt Unionens båtklubbsprogram.

Det är skapat för att hjälpa alla båtklubbar med dess administration.

Programmet innehåller bl.a. båtplatsinformation, kölistor och delar till ekonomiprogrammet.

Nu kommer vi att kunna göra utskick till er om vår verksamhet tex påminnelse om din arbetsvecka,

styrelse/årsprotokoll eller andra roliga händelser via mail eller sms.

 

Du kan kvittera ut en nyckel till klubbstugan á 100 kr i deposionsavg

 

Kontakta: Kassören Kurt Nilsson 0156-350035 eller mob 070-2739086

 

Klicka här för större bild

2012 © Copyright Granuddens Båtklubb . Ansvarig utgivare Mattias Nilsson