Medlems Info

                Medlems info

 


Viktiga datum 2019


28/4 - Sjösättning

Lördag kl 8.00 (infaller alltid sista lördagen i april om inte annat anges på anslagstavlan)

Anmälan görs på GBK:s anslagstavlan.

Anmäl till hamnkapten om din båt ej ska sjösättas.


27/5 - Städdag

Samling kl 18.00 för att plocka undan pallning, vagnar m.m.

Allt matrial ska vara märkt med ditt namn eller medlemsnr.


27/5 - Alla båtar ska vara borta

ifrån uppläggningsplatsen.


3/6 - Arbetslagen startar (se mer ditt arbetslag här)

Arbetslagen träffas måndagar kl 18.00
Vid förhinder eller dåligt väder
kontakta sammankallande för ev byte av dag.


Info till arbetslagen

Fördela arbetet inom arbetslaget. Allt arbete behöver inte utföras på måndagen utan man har hela veckan på sig.
Kan man inte medverka är det OK att byta vecka. Gör en notis i pärmen.
Vid byta av vecka, skriv upp er på ordinarie vecka.
De som inte deltar i arbetslaget får en straffavgift på 400:- och kan bli fråntagen sin båtplats.


Arbetsuppgifter

• Det skall vara rent och snyggt på området.

• Gräsmattor skall klippas. (vid behov)

• Klubbstugan skall städas, dammsug, torka golv samt töm papperskorg.

• Toan skall städas, torka golv, byt behållaren vid behov, fyll på vattendunken, fyll på toa papper.

   Om latrintunnan är full ska den bytas.
   Kontakta Trosa kommun på 0156-52248 (Eja) mera information finns även i arbetspärmen.

• Se över bryggorna. Är det spikar som sticker upp? Behöver bryggplank bytas?
   Bryggmaterial ligger upptravat vid diket mot Sjövik. Spik och hammare finns i klubbstugan.

• Är belysningen ok?


Arbetspärm

I klubbstugan finns en arbetspärm där man fyller i närvaro samt noterar vilka arbetsuppgifter som utförts.
Där finns även lista på arbeten/uppgifter som behöver åtgärdas utöver de uppgifter som angivits ovan.

Se nu till och ställ upp och gör din plikt tillsammans med arbetslaget.
Det är upp till alla medlemmar att se till att vi har en fungerande båtklubb.

Nyckel till toalett och matrialbod hänger innanför dörren i klubbstugan.

Under vinter halvåret är infarten till klubbområdet avspärrat med kätting och

kodat lås. Koden skickas tillsammans med GBK fakturan.


Nyckel till klubbstugan kan beställas av kassör Kurt Nilsson.

Vi är en ideell förening och ingen marina.


Hälsar Styrelsen


31/8 -  Klubbfest 

(infaller alltid sista lördagen i augusti, om inte annat anges.)

Anmälan görs på GBK:s anslagstavlan.


5/10 - Båtupptagning

Lördag kl 8.00 (infaller alltid första helgen i oktober om inte annat anges på anslagstavlan)

Anmälan görs på GBK:s anslagstavlan.

Plocka fram pallning, vagnar m.m i god tid innan.

Anmäl till hamnkapten om din båt ej ska tas upp.


26/11

Inga båtar får ligga kvar vid våra bryggor, även tampar o dyl skall vara borttagna.

 

              

Övrig information:


Årsmöte / Styrelseprotokoll finns på anslagstavlan i klubbhuset och skickas ut till

medlemmarna via mail eller sms.


För att bibehålla den ordning som råder är det arbetsplikt för de som har båtplats vid Granudden.

I arbetsplikten ingår att hålla rent och snyggt på hela området både ute och inne.

Varje medlem som har båtplats ansvarar för sin egen bryggplats och kan även bli kallad till övriga

reperationer och byggnationer


Klubbområdet

Klicka här för större bild


Information angående båtplatser:


Båtplatsen är personlig men kan omfördelas av hamnkapten.

Hamnkapten har rätt att flytta och ändra båtplatser beroende på båttyp och storlek.


Medlem som tilldelats båtplats, som inte tänker disponera den under säsongen är skyldig

att snarast anmäla detta till hamnkapten.

Klubben äger då rätt att hyra ut platsen under ett år.


Året efter förlorar medlemen rätten till sin plats om den ej nyttjas med egen båt, men behåller förtur

i bryggkön vid förnyad ansökan om båtplats.


Båtplatsen får absolut inte hyras eller lånas ut av medlemen själv.

Detta sker genom hamnkaptens försorg.


Pallmaterial och båtvagnar måste vara märkta med namn eller medlemsnummer

och ska travas upp på anvisad plats efter sjösättning.


Omärkt material kasseras !

 

INGA BÅTAR/KÄRROR får ställas upp på hamnområdet utan hamnkaptens medgivande.


Vi jobbar numera i Svenska Båt Unionens båtklubbsprogram.

Det är skapat för att hjälpa alla båtklubbar med dess administration.

Programmet innehåller bl.a. båtplatsinformation, kölistor och delar till ekonomiprogrammet.


Nu kommer vi att kunna göra utskick till er om vår verksamhet tex påminnelse om din arbetsvecka,

styrelse/årsprotokoll eller andra roliga händelser via mail eller sms.


Du kan kvittera ut en nyckel till klubbstugan á 100 kr i deposionsavgift


Kontakta: Kassören Kurt Nilsson  0156-350035 eller mob 070-2739086


2012 © Copyright Granuddens Båtklubb . Ansvarig utgivare Mattias Nilsson