Medlems Info

                Medlems info

 


Viktiga datum 2020


25/4 - Sjösättning

Lördag kl 8.00 (infaller alltid sista lördagen i april om inte annat anges på anslagstavlan).

Anmälan görs på GBK:s anslagstavlan. Meddela hamnkapten om din båt ej ska sjösättas.

 

25/5 - Städdag

Samling kl 18.00 för att plocka undan pallning, vagnar mm. Allt material ska vara märkt med ditt medlemsnr.


25/5 - Alla båtar ska vara borta från uppläggningsplatsen


1/6 - Arbetslagen startar (se mer ditt arbetslag här) PDF-fil

Arbetslagen träffas måndagar kl 18.00, vid förhinder eller dåligt väder kan deltagarna i resp.
Arbetslag komma överens om byte av dag. Utfört arbete ska dokumenteras och signeras av resp.
Deltagare i arbetslaget, i pärm som finns i klubbstugan. Om arbete utförs under annan vecka än schemat, ska deltagaren signera och dokumentera på sin ursprungliga vecka enligt schemat.


Om nyckel saknas kan den rekvireras hos kassör Kurt Nilsson, till en depositionsavgift om 100,-.


De som inte deltar i arbetslaget får en straffavgift på 400:- och kan bli fråntagen sin båtplats.

Exempel på arbetsuppgifter, se mer info i pärm

  • Det skall vara rent och snyggt på området.
  • Gräsmattor skall klippas. (vid behov)
  • Klubbstugan skall städas, dammsug, torka golv samt töm papperskorg.
  • Toan skall städas, torka golv, byt behållaren vid behov, fyll på vattendunken, fyll på toa papper.
  • Om latrintunnan är full ska den bytas

Kontakta Trosa kommun på 0156-522 48 (Eja) mer information finns även i arbetspärmen.

  • Se över bryggorna. Är det spikar som sticker upp? Behöver bryggplank bytas?
    Bryggmaterial ligger upptravat vid diket mot Sjövik. Spik och hammare finns i klubbstugan.
  • Är belysningen ok?


29/8 -  Klubbfest 

(infaller alltid sista lördagen i augusti, om inte annat anges i inbjudan)

Anmälan görs på GBK:s anslagstavla.


28/9 Städdag (enligt separat kallelse)


3/10 - Båtupptagning

(infaller alltid första helgen i oktober om inte annat anges på anslagstavlan)

Lördag kl 8.00. Anmälan görs på GBK:s anslagstavla.

Meddela hamnkapten om din båt ej ska tas upp.

 

Inga båtar får ligga kvar vid våra bryggor vid risk för isläggning eller risk för skada på bryggor, även tampar o dyl skall vara borttagna.


Övrig information:


Arbetsplikt gäller för dem som har båtplats vid Granudden.

I arbetsplikten ingår att hålla rent och snyggt på hela området, både ute och inne.

Nyckel till toalett och materialbod hänger innanför dörren till klubbstugan.

Se till att ställa upp och gör din plikt tillsammans med arbetslaget.
Det är upp till alla medlemmar att se till att vi har en fungerande båtklubb, vi är en ideell förening och ingen marina.

 

Varje medlem som har båtplats ansvarar för sin tilldelade plats och kan även bli kallad till övriga reparationer/byggnationer.

 

Samtliga båtar på Granudden ska vara försäkrade, oavsett vinter eller sommarplats. Säkerställ att du har meddelat korrekta försäkringsuppgifter för din båt.


Klubbområdet

Klicka här för större bild


Information angående båtplatser

 

Båtplatsen är personlig men kan omfördelas av hamnkapten.

Hamnkapten har rätt att flytta och ändra båtplatser beroende på båttyp och storlek.

Medlem som tilldelats båtplats, som inte tänker disponera den under säsongen är skyldig

att snarast anmäla detta till hamnkapten. Klubben äger då rätt att hyra ut platsen under ett år.

Året efter förlorar medlem rätten till sin plats om den ej nyttjas med egen båt, men behåller förtur i bryggkön vid förnyad ansökan om båtplats.

 

Vid byte av båt ska hamnkapten alltid kontaktas.

Båtplatsen får absolut inte hyras ut eller lånas ut av medlem.

Detta sker genom hamnkaptens försorg.

 

Pallmaterial och båtvagnar måste vara märkta med medlemsnummer och ska travas upp på anvisad plats efter sjösättning. Omärkt material kasseras!

 

INGA BÅTAR/KÄRROR får ställas upp på hamnområdet utan hamnkaptens medgivande.


Årsmötes- och styrelseprotokoll finns på anslagstavlan i klubbstugan.

Kom ihåg att alltid meddela ändringar som berör ditt medlemsskap ex. adressändring, telefon-nummer, e-postadress, byte av försäkringsbolag och nr. till info@granudden.com

 

Hälsar

Styrelsen

2012 © Copyright Granuddens Båtklubb . Ansvarig utgivare Mattias Nilsson