Personuppgifter


Personuppgifter


GDPR

Den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, är en EU-förordning som innebär ett stärkt skydd för enskildas

personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

Från och med 25 maj ersätter GDPR Personuppgiftslagen (PUL).

Granuddens Båtklubb använder Svenska Båtunionens datasystem (BAS) för databehandling av medlemsuppgifter, ekonomi och medlemsavgifter samt båtplatser.


Registrerade uppgifter om medlemmen är:

-        Namn

-        Adress

-        Telefonnummer

-        E-post

-        Nautisk Kompetens

-        Båtplats

-        Båttyp och tillverkare med längd/bredd/vikt.

-        Motor typ/effekt

-        Försäkringsbolag samt försäkringsnummer


Inga personnummer eller uppgifter lämnas till utomstående företag eller organisationer, utöver till Svenska Båtunionen för distribution av medlemstidningen Båtliv.

2012 © Copyright Granuddens Båtklubb . Ansvarig utgivare Mattias Nilsson