Båtupptagning med kran

Startdatum: 02/10/2021

Anmälningslista för upptagning kommer att finnas på Gbk's anslagstavla.

Kostnad för kranlyft enligt gällande taxa.