Bas Förbund logo

Båtupptagning med kran

Startdatum: 07/10/2023

Anmälningslista för upptagning finns i Gbk's klubbstuga.

Kostnad för kranlyft enligt gällande taxa.

OBS !!! INGA BILAR PÅ OMRÅDET !!!