Verksamheten

Beskrivning av verksamheten

Granuddens Båtklubb (GBK) Trosa, stiftad den 15 juni 1972, är en sammanslutning för
båtintresserade medlemmar, främst inom Trosa kommun.

Klubbens ändamål är att tillvarata båtfolkets intressen i frågor som rör hamn, bryggor och uppläggningsplatser.

Klubbområdet är beläget på Askögatan 17 i Trosa.  karta.

GBK har för närvarande 119 bryggplatser, och ca 70 st vinterförvaringsplatser.