Bas Förbund logo

Miljö och säkerhet

Dags att sanera båtbotten?

Det kan finnas flera orsaker till att sanera båtbotten. Det kan bland annat handla om att färgskiktet på båten har börjat krackelera, att du har köpt en ny båt men inte vet vad som finns på skrovet eller att du har gjort en mätning på båten och behöver sanera skrovet för att leva upp till kommunens krav.
Båtägare har under många år sanerat sina båtskrov för att ta bort gamla färglager och förse båten med en ny bottenfärg och på så vis en fin, slät yta. På senare tid har båtägare tvingats sanera sina båtskrov på grund av kommunala krav. Det handlar främst om när båten har påvisats höga tennhalter, vilket indikerar förekomst av TBT, eller höga kopparhalter, vilket indikerar förekomst av biocidfärg. TBT har varit förbjudet på fritidsbåtar sedan 1989 i Sverige och biocidfärger är inte godkända i insjöar och norr om Örskär.

Miljö och Säkerhet GBK

Slipning/målning av båtbotten

Vid slipning/målning av båtbottnar vid Granudden SKA marken under täckas och slipdamm samlas upp. Presenning kan lånas, finns i miljölådan bakom klubbstugan.

Miljöpolicy GBK

Miljö i fokus