Bas Förbund logo

Städdag höst

Startdatum: 02/10/2023

Enligt separat kallelse via SMS

Vi träffas för att plocka fram pallning inför båtupptagning och städar av området, klippning av gräs/vass.
Även röjning av sly vid diket mot grannen. Tag gärna med grensax.
Allt material (pallning,båtvagnar) skall vara märkt med namn eller medlemsnummer.