Bas Förbund logo

Årsmöte GBK

Startdatum: 14/02/2023

Årsmötet kommer att hållas den 14/2 kl.18.00 i Trosa Kvarn. Motioner inför mötet skickas senast 2023-01-31, till sekreterare@granudden.com.
Välkommen med din anmälan till sekreterare@granudden.com