Städdag vår

Startdatum: 30/05/2022

Enligt separat kallelse via SMS

Allmän städdag. Vi träffas för att snygga till på området. Klippning av gräs.
Uppsamling av material som skall slängas. Uppställning av pallning och båtvagnar.
Pallmaterial och båtvagnar skall vara märkt med namn eller medlemsnummer.